ALEGE lichidul gratuit by SMOKEMANIA la finalizarea comenzilor de peste 200 RON ! Vizitează showroom-ul SMOKEMANIA din Barbu Văcărescu 13, București ! Îți stăm la dispoziție pentru orice fel de întrebări sau suport tehnic !

Această informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic; ori de câte ori vom face o modificare, o vom afișa pe site-ul nostru web www.smokemania.ro și vă vom anunța. În această informare, explicăm modul în care procesăm, inclusiv colectăm, utilizăm, facem schimb de și protejăm datele dvs. cu caracter personal, atunci când utilizați produsele și serviciile noastre, precum și site-ul nostru web.

Data ultimei actualizări : februarie 2023

S.C. OVIDANMARC S.R.L. și-a luat angajamentul să vă respecte viața privată. Luăm în serios protecția datelor, securitatea și conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și a vieții private. Am inclus principalele noastre Angajamente privind Protecția Datelor pe site-ul nostru www.smokemania.ro și urmărim să respectăm aceste angajemente vizavi de tot ceea ce facem.

Noi, S.C. OVIDANMARC S.R.L., cu sediul în str.Știrbei Vodă 126, corp A, sector 1, București, CUI RO31801726, J40/7402/2013, conform legislației în vigoare în calitate de operator de date cu caracter personal, ne angajăm, conform Legii 677/2001, ca datele cu caracter personal destinate a face obiectul prelucării sunt prelucrate cu bună-credință și în conformitate cu dispozițiile în vigoare, fiind colectate în scopuri determinate, explicite și legitime.Prin urmare, admitem că am luat măsuri tehnice și organizatorice astfel încât să se asigure protecția datelor și să se prevină prelucrările neautorizate sau ilegale, pierderile, deteriorarea sau distrugerea accidentală.

Protecția datelor personale reprezintă un drept fundamental, corolar al dreptului fundamental la viața privată, statuate cu precădere de art.7 și 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, de art.16 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene și de art.8 din Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale.

Tipurile de informații pe care le putem avea sunt, după cum urmează :

  • Numele, adresa, numărul dvs. de telefon fix și/sau mobil, data nașterii și adresa de e-mail;

  • Contactul dvs. cu noi, cum ar fi o notă sau înregistrarea unui apel pe care l-ați făcut către unul dintre centrele noastre de contact, un serviciu de Live Chat, un e-mail sau o scrisoare transmise sau alte evidențe ale unui contact cu noi;

  • Informații privind legitimitatea accesului: vom colecta parole, indicii și informații de securitate similare utilizate pentru autentificare și accesul la conturi și servicii;

  • Preferințele dvs. pentru anumite produse, servicii  atunci când ne spuneți care sunt acestea sau atunci când presupunem care sunt acestea.

Noi, S.C. OVIDANMARC S.R.L., vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri :

  • Prelucrarea comenzii dvs. și furnizarea produselor și serviciilor dorite :

- Pentru prelucrarea produselor și serviciilor pe care le-ați achiziționat de la noi, precum și pentru a vă ține la curent cu evoluția comenzii dvs.;

- Pentru a vă furniza produsele sau serviciile relevante. Aceasta include alte servicii care nu sunt incluse în contractul cu dvs. , servicii care utilizează informații despre locația dvs., precum și pentru a vă contacta cu mesaje privind modificări ale produselor sau serviciilor.

  • Facturare și relații cu clienții

- Pentru a vă factura pentru utilizarea produselor și serviciilor noastre, sau pentru a vă retrage suma corespunzătoare din credit;

- Pentru a vă contacta în cazul în care datele de facturare pe care ni le-ați furnizat sunt pe cale să expire sau nu putem încasa plata;

- Pentru a răspunde la orice întrebări sau preocupări pe care le puteți avea în legătură cu produsele sau serviciile noastre.

  • Mesaje privind serviciile

- Vă vom contacta cu mesaje telefonice sau electronice prin intermediului serviciului de relații cu clienții pentru a vă furniza informații la zi în legătură cu produsele și serviciile noastre ;

  • Pentru îmbunătățirea serviciilor pe care vi le oferim
  • Îmbunătățiri și inovații privind produsele și serviciile noastre
  • Marketing și individualizarea serviciilor pe care vi le oferim

- În calitate de client al nostru, dacă v-ați dat consimțământul, vă vom ține la curent în general cu privire la noile produse și servicii, vă vom trimite buletine informative, vă vom informa cu privire la oferte, promoții, trageri la sorți sau competiții. Individualizăm aceste mesaje în baza tipurilor de produse și servicii pe care le-ați achiziționat de la noi.

Conform legislației naționale reprezentate de Legea 677/2001, datele cu caracter personal destinate a face obiectul prelucrării trebuie să fie prelucrate cu bună-credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, colectate în scopuri determinate, explicite și legitime ; prelucrarea ulterioară a datelor în scopuri statistice nu va fi considerată incompatibilă cu scopul colectării dacă se efectuează cu respectarea dispozițiilor prezentei legi; de asemenea, datele destinate prelucrării trebuie să fie adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate, exacte și, dacă este cazul, actualizate, scop în care se vor lua măsurile necesare pentru ca datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate și pentru care vor fi ulterior prelucrate să fie șterse sau rectificate.

  

Exercitând dreptul de a prelucra datele utilizatorilor, S.C. OVIDANMARC S.R.L. îndeplinește cel puțin una dintre condițiile care o califică ca operator legit de date cu caracter personal :

(a)  persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

(b)  prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

(c)   prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

(d)  prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

(e)  prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este investit operatorul.

 

S.C. OVIDANMARC S.R.L., se obligă să proceseze în conformitate cu legislația în vigoare toate datele dumneavoastră personale care sunt colectate prin formularul de înregistrare a clienților și în timpul tuturor tranzacțiilor comerciale viitoare, de asemenea, în scopul relațiilor cu clienții și a analizei datelor. Aceasta include cercetarea de piață, sondaje de opinie clienți, analize clienți, segmentare clienți și realizarea profilului clientului, pentru a determina comportamentul de cumpărare, activitatea clientului, cumpărarea repetată a anumitor bunuri și datele de cumpărare. De asemenea, vă vom contacta în aceste scopuri prin e-mail, SMS, telefon, fax sau poștă. În scopurile menționate mai sus, datele dumneavoastră vor fi stocate în baza noastră de date și vor fi îmbogățite cu date pe care le colectăm din surse publice (ex.: Registrul Comerțului). Această prelucrare își are temeiul legal în art. 6 paragraful 1 teza 1 litera f)  din GDPR. Datele colectate și stocate ne ajută să aflăm mai multe despre interesele și nevoile clienților noștri, permițându-ne să le luăm în considerare și să acționăm în consecință. În cazul în care ați dat comsimțământul prealabil, vom utiliza, de asemenea, datele dumneavoastră personale pentru a vă furniza informațiile noastre prin e-mail, SMS, telefon sau fax, conform art. 6 paragraful 1 teza 1 litera a) din GDPR.

 

Prin consimțământul clienților www.smokemania.ro se înțelege orice manifestare de voință a unei persoane, manifestare liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate, facută printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

  

În calitate de persoană vizată, beneficiați de drepturi aferente prelucrării datelor cu caracter personal, după cum urmează, conform GDPR :

(a)  Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR) ;

(b)  Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR) ;

(c)   Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR) ;

(d)  Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR) ;

(e)  Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR) ;

(f)    Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR) ;

(g)  Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

 

Din punct de vedere al securității, S.C. OVIDANMARC S.R.L., se angajează să efectueze toate diligențele posibile, precum măsuri tehnice și organizatorice adecvate, pseudonimizare și criptare, capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continuă a sistemelor și serviciilor de prelucrare, capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal și accesul la acestea în timp util în cazul în care are loc un incident de natură fizică sau tehnică.

 

Împuternicirea terților pentru servicii de hosting, securitate, mentenanță sau marketing : 

Servicii de hosting : 

Hostvision.ro - prin Hostvision SRL RO3598139 cu sediul in Romania, Cluj 

Servicii de securitate : 

ssl.comodo.com - prin Comodo CA Limited cu sediul in UK , Manchester

sitelock.com - prin Sitelock LLC cu sediul in America, Arizona

Serviicii marketing : 

retargeting.biz - prin Retargeting Biz SRL cu sediul in Romania, Bucuresti , str. Vasile Lascar 178 

 

Ulterioarele modificări ale legislației vă vor fi aduse la cunoșință pe această cale.Prin urmare, S.C. OVIDANMARC S.R.L., asigură transparența totală privind procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 

Opinia dumeavoastră contează pentru noi ! Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți contacta printr-un email la info@smokemania.ro .